Ich sehe was, was du nicht siehst: Seitensprünge einer Germanistin. Ost- Mittel- und Suedosteuropaeische Literatur-, Theater- und Sprachwissenschaft. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsvеrlag: 2002, 198 S. ISBN: 3-86110-294-3.


Ангелова, Пенка (2002) Ich sehe was, was du nicht siehst: Seitensprünge einer Germanistin. Ost- Mittel- und Suedosteuropaeische Literatur-, Theater- und Sprachwissenschaft. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsvеrlag: 2002, 198 S. ISBN: 3-86110-294-3. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsvеrlag.


 Книгата е въведена от два „гласа” –предговор от Юдит Файхтлбауер и Щефан Щайнер. " Виждам нещо, което ти не виждаш" е названието на детска игра, при която децата си описват неща, които трябва взаимно да разпознаят чрез описанието. Това е погледът на другия, който чрез своето описание не само прави предмета разпознаваем, но чрез своя „друг поглед” го показва в нова светлина. Това е същевременно и погледът на трансдисциплинарното и трансгранично пространство, там, където се срещат културите и взаимно се обогатяват, където вътрешният поглед навън и външният поглед навътре се пресичат и биват интериоризирани по начин, който отчуждава от обичайното, за да се осмисли то като норма, обусловена от времепространството и приближава другостта в осмислянето на допирните точки и на общочовешките измерения и ценности. Книгата съдържа социополитически и културологични наблюдения за България, Балканите и т.н. нови демокрации, за стари и нови митотворчества, за революции между реставрация и деконструкция и наратива на диктатурите и диктаторите, за сексистката революция в България и мястото на жените в контекста на национализмите.
  Книга
 трансдисциплинарност, трансграничност, другост, социокултурни и социополитически наблюдения
 Издадено
  7587
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/