Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г.


Андреева, Десислава (2015) Рицари на „малката правда” : В търсене на разследващата журналистика преди Десети ноември 1989 г. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 04.09.2015. ISSN 1314-3794


 Студията анализира журналистически материали от един социалистически вестник – „Земеделско знаме”, като се опитва да докаже наличието на разследваща журналистическа работа в българската преса преди 1989 г. Наблюденията върху изворовия материал, интерпретирани в полемична рамка, водят до заключението, че присъствието на разследващата журналистика в медийната практика по времето на Зрелия социализъм трябва да се търси най-вече в темите, посветени на делничните проблеми и т.нар. „малка правда”. Изложението представя тематичния диапазон, разрешен за разследващото репортерство през социалистическия период, но същевременно извлича информация за професионалните процедури на работа, както и за методите, на които разчитат в разследванията си журналистите преди 10-ти ноември
  Студия
 разследващо репортерство, социализъм, вестник „Земеделско знаме”, разследващи методи, делнично-проблемен дискурс


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  7576
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/