Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България


Аркадиев, Димитър (1995) Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България Сб.Устойчиво земеделие в условията на прехода към пазарна икономика. Пловдив, АИ на ВСИ, Октомври 1995, том І, с.39-43.


 Някои обективни предпоставки за необходимостта от приватизация в селското стопанство на България
  Статия
 приватизация, селско стопанство, България


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  757
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/