Тема войны 1812 года в постмодернистском ключе// Háborúk és békék, Szombathely, 2015, 187 – 199, ISBN 978-963-12-3308-7


Няголова, Наталия (2015) Тема войны 1812 года в постмодернистском ключе// Háborúk és békék, Szombathely, 2015, 187 – 199, ISBN 978-963-12-3308-7 Сомбатхей


 В статията е представена драматизацията на романа "Война и мир" на Л. Н. Толстой в постмодернистичния спектакъл на Пьотър Фоменко.
  Статия
 роман, театър, постмодернизъм, Отечествена война


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities Theatre and Film Arts

 Издадено
  7546
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/