„Кабинетът на Ставрогин в литературата и киното”// „Проглас”, кн. 1, 2015, 130 – 146, ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1273987812


Няголова, Наталия (2015) „Кабинетът на Ставрогин в литературата и киното”// „Проглас”, кн. 1, 2015, 130 – 146, ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1273987812 В. Търново


 В статията са представени трансформациите на топоса на кабинета на Николай Ставрогин в различните екранизации на романа "Бесове" на Ф.М. Достоевски.
  Статия
 кино, екранизация, роман, интерпретация, топос


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities Theatre and Film Arts

 Издадено
  7539
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/