Remix Practices: Augmenting Creativity in the 21st Century


Стефанов, Стефан (2015) Remix Practices: Augmenting Creativity in the 21st Century В сборник Comparative Studies in the Age of Globalization: Interdisciplinary Academic Seminar (под печат).


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Под печат
  7538
 Стефан Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/