Бързо адажио: Самюъл Барбър в нов прочит


Стефанов, Стефан (2011) Бързо адажио: Самюъл Барбър в нов прочит Електронно списание Литературен свят, март 2011, брой 27, http://literaturensviat.com/?p=34729


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7535
 Стефан Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/