Новата културна парадигма: затваряне Скобата на Гутенберг


Стефанов, Стефан (2011) Новата културна парадигма: затваряне Скобата на Гутенберг Електронно списание LiterNet, 06.03.2011, брой 3 (136). http://liternet.bg/publish3/sdstefanov/skobata-na-gutenberg.htm


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7534
 Стефан Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/