„Инонациональное в романе „Время героя“ Васила Попова“// Северный Кавказ: проблемы и перспективы развития этноконфессиональных отношений“, Славянск-на-Кубани, 2014, с. 89 – 93, ISBN: 978-5-90363-030-1


Няголова, Наталия (2014) „Инонациональное в романе „Время героя“ Васила Попова“// Северный Кавказ: проблемы и перспективы развития этноконфессиональных отношений“, Славянск-на-Кубани, 2014, с. 89 – 93, ISBN: 978-5-90363-030-1 Славянск-на-Кубани


 В статията се разглеждат "чуждестранните" елементи в романа на Васил Попов "Времето на героя" - реалии, реч и др.
  Статия
 роман, поетика, национално, чуждо


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7531
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/