Проблеми на прехода към пазарни структури при производството на свинско месо


Аркадиев, Димитър (1995) Проблеми на прехода към пазарни структури при производството на свинско месо Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.2, с. 257-259. ISSN: 1310-5825.


 Проблеми на прехода към пазарни структури при производството на свинско месо
  Статия
 пазарни структури, свинско месо


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  753
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/