Иван Радославов. Опит за творческа психография.


Димитров, Николай (2015) Иван Радославов. Опит за творческа психография. В: Иван Радославов. 135 години от рождението на критика. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов, А. Велкова-Гайдаржиева, В. Търново, ДАР - РХ, 2015, с. 86-95. ISBN 978-954-9489-48-4, COBISS.BG-ID 1279912676


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7511
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/