Последователност на заболяванията при телета


Аркадиев, Димитър (1995) Последователност на заболяванията при телета Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн. 2, с. 253-256. ISSN: 1310-5825.


 Последователност на заболяванията при телета
  Статия
 телета, заболявания, последователност


Социални, стопански и правни науки
Аграрни науки Ветеринарна медицина

Social sciences, economic sciences and law
Agrarian sciences and veterinary medicine Veterinary Medicine

 Издадено
  751
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/