Емоция и жест във филма на Методи Андовон „Козият рог“.


Димитров, Николай (2015) Емоция и жест във филма на Методи Андовон „Козият рог“. В: Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба, Ред. Ц. Иванова, Р. Радев, Н. Йович, В. Седефчева, С. Стаменкович, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 189-198, ISBN 978-619-208-010-5, COBISS.BG-ID 1281557988


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7507
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/