The French Kiss, the Spanish Fly and the Dutch Uncle: National Stereotypes Encoded in English Phraseology. Paper presented at International Interdisciplinary Conference Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Bucharest and Veliko Tarnovo, June 2010. Ed. by L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 188–200. ISBN 978–954–524–858–0


Братанова, Боряна (2012) The French Kiss, the Spanish Fly and the Dutch Uncle: National Stereotypes Encoded in English Phraseology. Paper presented at International Interdisciplinary Conference Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, Bucharest and Veliko Tarnovo, June 2010. Ed. by L. Kostova, I. Sarieva and M. Irimia. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 188–200. ISBN 978–954–524–858–0


 Фокусът на анализ в разработката е насочен към английски фразеологични единици, които обозначават определена националност. Голяма част от тях обозначават национални черти, обноски, артефакти, храна, ястия, напитки, облекло, цветове и т.н. Става дума за случаи на стереотипизиране на националности от страна на англоговорящите.
  Статия
 phraseological units, stereotypisation, ethnonyms


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7500
 Боряна Братанова

1. Велин ПЕТРОВ. БЪЛГАРИНЪТ В УСТОЙЧИВИТЕ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ НА СЪСЕДНИТЕ НАРОДИ. – В: STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS. VOL. 36/1 2017 VELIKO TARNOVO, с. 145–158, цитиране на с. 145–146

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/