Native vs. Foreign: Masculinization of Anglicisms in French. Paper presented at the International Interdisciplinary Conference Dedicated to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, May 2013. Ed. by H. Bondzholov, L. Kostova and B. Bratanova. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2014, pp. 421–429. ISBN 978-954-524-975-4 [Инд./Реф. в: Linguistic Bibliography]


Братанова, Боряна (2014) Native vs. Foreign: Masculinization of Anglicisms in French. Paper presented at the International Interdisciplinary Conference Dedicated to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, May 2013. Ed. by H. Bondzholov, L. Kostova and B. Bratanova. Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2014, pp. 421–429. ISBN 978-954-524-975-4 [Инд./Реф. в: Linguistic Bibliography]


 Статията разглежда проблема с рода на английските заемки във френския език като поставя този проблем в контекста на опозицията свое-чуждо. Установява се, че по-големият брой от английските заемки във френския език са от мъжки род. Търси се обяснение за съществуващия макар и малък брой англицизми от женски род във френския език.
  Статия
 англицизми, род, асимилация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7498
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/