Как „мързелът“ ражда поезия (Към поетиката на книгата „Сън за щастие" от Пенчо Славейков)


Димитров, Николай (2014) Как „мързелът“ ражда поезия (Към поетиката на книгата „Сън за щастие" от Пенчо Славейков) В: Славейковото общество. Изследвания и материали. Ред Й. Ефтимов. С., 2014, с. 43-53. ISBN 978-954-533-134-3, COBISS.BG-ID 1265652196


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7491
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/