Опит за построяване на таблици за отпадане на телета до едномесечна възраст


Аркадиев, Димитър (1995) Опит за построяване на таблици за отпадане на телета до едномесечна възраст Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн. 2, с. 251-252. ISSN: 1310-5825.


 Опит за построяване на таблици за отпадане на телета до едномесечна възраст
  Статия
 таблица за отпадане, телета


Социални, стопански и правни науки
Аграрни науки
Аграрни науки Ветеринарна медицина

Social sciences, economic sciences and law
Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Veterinary Medicine

 Издадено
  749
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/