Пенчо Славейков и античната литература.


Димитров, Николай (2013) Пенчо Славейков и античната литература. В: Арнаудов сборник. Т. 7, Ред. Р. Русев, Н. Ненов, Я. Пометкова, Е. Недкова, В. Донева, Д. Камаринчева, Н. Бенин, М. Душкова Русе, Лени-Ан, 2013, с. 187-193, ISBN 978-619-7058-06-2 (т. 7), COBISS.BG-ID 1260185572; Също: В: Славейковото общество. Изследвания и материали. Ред Й. Ефтимов. С., 2014, с. 43-53. ISBN 978-954-533-134-3, COBISS.BG-ID 1265652196


 Статията се спирана култа към античността в творчеството на П. Славейков и писателите от кръга „Мисъл“.
  Доклад
 античност, култ, Пенчо Славейков, кръг „Мисъл“


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7489
 Николай Димитров

2. Христов, Александър. П. К. Яворов и Елин Пелин. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Ред и съст. Д.Михайлов, ДАР-ХР, В. Търново, 2019, с. 191, ISBN 978-954-9489-65-1

1. Казакова, Светлана. Латентни наративи, патентни сцени. – Сб. Пенчо Славейков. 150 години от рождението му. Ал. Антонова, Е. Трайкова,М. Янакиева, П. Ватова. С., Изд. център „Боян Пенев“, С., 2017, ISBN 978-619-7372-02-1, с. 237, COBISS.BG-ID 1282110948

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/