Антологично- пантеонни импликации на канона („На Острова на Блажените“ и „Пантеон“).


Димитров, Николай (2012) Антологично- пантеонни импликации на канона („На Острова на Блажените“ и „Пантеон“). В: Антология и антологийно – между автора и текста. 1910 и след това. Ред. Пл. Антов, М. Димитрова, Г. Господинов, С., ИЦ „Боян Пенев“, 2012, с. 27 - 43, ISBN 978-954-8712-82-8


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7487
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/