1910 и съдбата на българския модернизъм. (Периодизационни и терминологични проблеми).


Димитров, Николай (2011) 1910 и съдбата на българския модернизъм. (Периодизационни и терминологични проблеми). В: 1910. Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии. Ред. Пл. Дойнов, Й. Ефтимов, С., 2011, Сиeла, ISBN 978-954-28-0919-7.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7485
 Николай Димитров

1. Ант. Велкова-Гайдаржиева. Списание „Художник“ и литературата. В. Търново, Веста, 2011, ISBN 978-954-037-4, с. 43, COBISS.BG-ID 1246586852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/