Езикът на страха в българската затворническа мемоаристика през 19-ти век.


Димитров, Николай (2011) Езикът на страха в българската затворническа мемоаристика през 19-ти век. В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ц. Иванова, М. Илиева, Р. Радев, М. Григорова, В. Търново, 2011, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 40-52, ISBN 978-954-524-775-0, COBISS.BG-ID 1238056420


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7483
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/