Влияние на поредността на опрасване и пола върху теглото на приплодите


Аркадиев, Димитър (1995) Влияние на поредността на опрасване и пола върху теглото на приплодите Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.1, с. 96-97. ISSN: 1310-5825.


 Влияние на поредността на опрасване и пола върху теглото на приплодите
  Статия
 опасване, прилоди, поредност


Социални, стопански и правни науки
Аграрни науки
Аграрни науки Животновъдство

Social sciences, economic sciences and law
Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  747
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/