„Създаване и съдба на сборниците „Български народни песни от Елена Янкова“ и „Български народни песни от Бесарабия“


Петкова-Марчевска, Славка (2010) „Създаване и съдба на сборниците „Български народни песни от Елена Янкова“ и „Български народни песни от Бесарабия“ В: "Българският език в Молдова" кн. №10, съст. и ред. В. Кондов, Комрат, Гагаузка АО, Молдова, 2010, с. 186-197.


 Пресъздават се специфичните условия на създаване на сборниците на полк. Янков, които определят и особеностите на тези два песенни сборника. Проследява се мястото им в българската фолклористика и в културата на българската диаспора в Бесарабия.
  Доклад
 Народна поезия, мелодия на народните песни, диалектни особености на източнобългарските народни песни, проблеми при отделното записване и изучаване на народните песни.нот
 Издадено
  7464
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/