Подпомагане овладяването на родния език, чрез прилагането му в обучението по музика


Петкова-Марчевска, Славка (2009) Подпомагане овладяването на родния език, чрез прилагането му в обучението по музика Сб. Юбилейная конференция "10 лет Комратского университета"


 Изследват възможностите за обогатяване речника на учениците, чрез овладяване на понятия и термини на български език от областта на народната и класическата музика.
  Доклад
 
 Издадено
  7461
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/