Някои характеристики на прасилата на свинете-майки


Аркадиев, Димитър (1995) Някои характеристики на прасилата на свинете-майки Сп. Ветеринарна медицина, София, Независима фондация"Ветеринарна медицина", 1995, кн.1, с. 93-95. ISSN: 1310-5825.


 Някои характеристики на прасилата на свинете-майки
  Статия
 свине-майки, характеристики


Социални, стопански и правни науки
Аграрни науки
Аграрни науки Животновъдство

Social sciences, economic sciences and law
Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  745
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/