Практически български език. Помагало по правопис и пунктуация (в две части). С правила, упражнения, тестове. Първа част. Правопис.


Бонджолова, Валентина (2015) Практически български език. Помагало по правопис и пунктуация (в две части). С правила, упражнения, тестове. Първа част. Правопис. ВеликоТърново: УИ „Св. св. Кирил и Методий. 144 стр. ISBN 978-619-208-009-9.


 Помагалото включва правила, упражнения и тестове по български правопис, а цялостната концепция е съобразена с Официалния правописен речник на българския език (2012). Разработено е върху основата на придобилото много широка популярност Правопис и препинателни знаци (в съавторство със Ст. Буров). Добавени са нови теми: Българска графична система; Основни правописни принципи; Употреба на предлозите В/ВЪВ и С/СЪС; Пренасяне на части от думи на нов ред, както и приложение за най-често използваните коректорски знаци. Предназначено е за студентите, които изучават практически български език, но може да се използва от кандидат-студенти, ученици и от техните преподаватели, както и от всички, които се интересуват от правописни въпроси.
  Учебник / Учебно помагало
 учебно помагало, правопис, български език, норма, тестове
 Издадено
  7437
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/