Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване).


Аркадиев, Димитър (1993) Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване). Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.4, с. 42-51. ISSN: 0204-8698.


 Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване).
  Статия
 жизнен цикъл, домакинство


Социални, стопански и правни науки Социални дейности
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  743
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/