Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване).


Аркадиев, Димитър (1993) Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване). Сп. Статистика, София, НСИ и Съюз на статистиците в България, 1993, кн.4, с. 42-51. ISSN: 0204-8698.


 Жизнен цикъл на домакинството (Опит за изследване).
  Статия
 жизнен цикъл, домакинство


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  743
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/