Страхът в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век.


Димитров, Николай (2013) Страхът в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 320 с. ISBN 978-954-524-934-1, COBISS.BG-ID 1263477732


 Изследването проследява развитието на българските литературни страхове през епохите на Възраждането и ранния модернизъм. Вниманието е концентрирано върху ония произведения, в които страхът е важен функционалноопределящ елечмет от структурата им
  Монография
 страх, въстание, тъмници, меланхолия, З. Стоянов, Ив. Вазов, Яворов, разсипан свят, нещастна фамилия


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7414
 Николай Димитров

1. Тодорка Михалева, Стефан Йорданов. Покрусата на поражението или за планинската голгота на апостолите на Априлското въстание. – Известия на Регионалния исторически музей – Габрово, 2, 2014, с. 268, 273.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/