Под сянката на кипарисите. Книга за книгата „На Острова на Блажените“.


Димитров, Николай (2013) Под сянката на кипарисите. Книга за книгата „На Острова на Блажените“. В. Търново, ДАР - РХ, 142 с., ISBN 978-954-9489-33-0, COBISS.BG-ID 1273222372


 Книгата се спира на творческата, критическата, рецепционната история на една от най-забележителните книги в българската литература през 20-ти век, Във втората част на книгата са приложени интерпретационни текстове на автора спрямо редица проблеми заложени в Пенчославейковата книга.
  Книга
 Пенчо Славейков, „На Острова на Блажените“, антология,пантеон, български модернизъм


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7410
 Николай Димитров

1. Казакова, Светлана. Латентни наративи, патентни сцени. – Сб. Пенчо Славейков. 150 години от рождението му. Ред. Ал. Антонова, Е. Трайкова, М. Янакиева, П. Ватова, Изд. център „Боян Пенев“, С., 2017, ISBN 978-619-7372-02-1, с. 238, COBISS.BG-ID 1282110948

2. Неделчев, Михаил.Пенчо-Славейковият монументализъм. – Сб. Пенчо Славейков. 150 години от рождението му. Ред Ал. Антонова, Е. Трайкова, М. Янакиева, П. Ватова. С., 2017, ISBN 978-619-7372-02-1, с. 23, COBISS.BG-ID 1282110948

3. Шумелов, Владимир. Книга за книгата „На острова на блажените“ (Николай Димитров. Под сянката на кипарисите.Книга за книгата „На Острова на Блажените“. Изд. ДАР-РХ, В. Търново, 2013) В: Ще чакам дъгата.Литературна критика, интервюта, етюди. В. Търново, Либра скорп, 2017, ISBN 978-954-471-368-3, с. 122-124, рецензия, COBISS.BG-ID 1279127780

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/