Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев. Студии. Анкета.


Димитров, Николай (2007) Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев. Студии. Анкета. В. Търново, Faber, 188 с., ISBN 978-954-775-834-6, COBISS.BG-ID 1228001252


 Книгата съдържа студии, изследващи поетиката и идейно-образния свят в романите на Вл. Зарев, както и голяма анкета, разкриваща личностния и творчески път на писателя.
  Книга
 Владимир Зарев, „Битието“, „Изходът“, „Изборът“, „Поп Богомил и съвършенството на страха€ , анкета. слово и власт, философия на властта


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7406
 Николай Димитров

1. Р. Радев. Николай Димитров. Из лабиринтите на битието.Творчеството на Владимир Зарев. Студии, анкета. – Света гора, 2008, с. 572

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/