Поезията на Яворов. Метафизика и творчество.


Димитров, Николай (1998) Поезията на Яворов. Метафизика и творчество. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 162 с., ISBN 954-524-177-2, COBISS.BG-ID 1032505572


 Поезията на Яворов е разгледана в светлината на „естетическия“ онтологизъм. Интертекстуално четене на яворовото творчество спрямо творчеството на други модерни поети от неговото време.
  Книга
  метафизика, онтология, Яворов, Траянов, Дебелянов, Д. Бояджиев, Ат. Далчев, метафизични парадигми


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7396
 Николай Димитров

2. :Маргрета Григорова. Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература. В. Търнова, Faber, 2003, с. 135, ISBN 954-775-227--8, COBISS.BG-ID 1040834788

1. Д. Кръстев. Читателят на Яворов - ироник или метафизик. В: сб. Славата на поета. 120 год от рождението на Яворов. В. Търново, Абагар, 1999, ред. Д. Михайлов, ISBN 954-427-358-1, с. 220-222, COBISS.BG-ID 1034465764

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/