Трифонията. – Българско музикознание "Идея – понятие – термин", 2013, 3-4, с. 25- 40. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1262461156


Мечкова, Клара (2013) Трифонията. – Българско музикознание "Идея – понятие – термин", 2013, 3-4, с. 25- 40. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1262461156 Българско музикознание "Идея – понятие – термин", 2013, 3-4, с. 25- 40. ISSN 0204-823X COBISS.BG-ID 1262461156


 Текстът третира проблемите на трифонията като подсистема във византийското осмогласие.
  Студия
 трифония, монофония, разширена трифония
 Издадено
  7388
 Клара Мечкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/