Проблемът индивидуализъм/колективизъм през Българското възраждане


Налбантова, Елена (2000) Проблемът индивидуализъм/колективизъм през Българското възраждане Филологически сборник. B памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). B. Търново


 Проблемът индивидуализъм/колективизъм през Българското възраждане
  Статия
 индивидуализъм, колективизъм, Българско възраждане


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7368
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/