Не може без чудеса, както не може и без надежда


Налбантова, Елена (2000) Не може без чудеса, както не може и без надежда П. Вежинов. Нощем с белите коне. Съст. Ел. Налбантова. Нова българска библиотека. В. Търново: Слово.


 Анализ на романа "Нощем с белите коне" от П. Вежинов
  Статия
 П. Вежинов, "Нощем с белите коне"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7367
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/