Предговор.


Налбантова, Елена (1999) Предговор. Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Варна: LiterNet, 1999 ISBN 954-354-099-0


 Представяне на първия теоретичен и исторически очерк върху съвременната поезия на бесарабските българи.
  Статия
 теми, автори


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7366
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/