Блага Димитрова. Времена. Съст. Ел. Налбантова


Налбантова, Елена (2000) Блага Димитрова. Времена. Съст. Ел. Налбантова В. Търново


 Нова стихосбирка на поетесата с написани специално за нея реплики на ранни творби.
  Книга
 поезия, Блага Димитрова


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7365
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/