Литературен лист “Развигор”. Състав. Ел. Налбантова. Библиотека Литературни кръгове и издания.


Налбантова, Елена (1998) Литературен лист “Развигор”. Състав. Ел. Налбантова. Библиотека Литературни кръгове и издания. Слово, В. Търново ISBN 954-439-500-8 COBISS.BG-ID 1032508900


 Подборка от различни по жанр публикации в първия български литературен в. "Развигор".
  Книга
 Ал. Балабанов, сътрудници, теми


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7364
 Елена Налбантова

2. Internationales Germanistenlexikon: 1800 - 1950. R - Z, Band 3/Von Christoph König, Birgit Wägenbaur/, 2003, р. 80

1. Аретов, Н. Авторитети и пристрастия. Проблеми на критиката 1998/1999./ Литературен фронт, бр. 14 (437), 28. 11. – 04. 12. 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/