Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Ел. Налбантова.


Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Ел. Налбантова. Абагар, В. Търново, ISBN 954-427-278-X


 Първо по-цялостно представяне на спомените и част от публицистиката на Киро Тулешков
  Книга
 Търново, Одеса, Добруджа, Букурещ, Болград


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  7363
 Елена Налбантова

9. DETCHEV, STEFAN, et al. "New Europe College Europa Program Yearbook 2006-2007."

7. Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006, с. 381.

8. Стаматов, Г. Проблеми на идеологическото съвместяване в биографичната книга за Ботев от Захари Стоянов./ Български език и литература (електронна версия), 2006, № 4 Електронно списание LiterNet, 23.09.2006, № 9 (82).

4. Ракьовски, Цв. Образи на българската памет. Историята. Поборниците. Записките. В. Търново, 2004, с. 100.

5. Ракьовски, Цв. Образи на българската памет. Историята. Поборниците. Записките. В. Търново, 2004, с. 99.

6. Рачева, В. Велчовата завера (1835) в огледалото на българската историопис./ Предизвикателствата на промяната. Нац. научна конференция 10-11 ноември 2004, с. 158.

3. Чолов, П. Възрожденският род Тулешкови 1750-2000. Родословие, дейци, приноси. 2003, с. 144.

2. Василев, С. Ах, морето! Ах, морето!/ Хидрофили и хидрофоби. Нов Рибен буквар. Велико Търново: Фабер, 2002.

1. Тулешков, Ник. Първомайстор Никола Фичев – живот и творчество (1800-1881).// Първомайстор Никола Фичев – творец на Възраждането. С., 2001, с. 31.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/