Последните повести на Илия Блъсков или връщане към началото.


Налбантова, Елена (1996) Последните повести на Илия Блъсков или връщане към началото. Проглас, 1996, № 2, с. 34-41. ISSN ISSN (print) 08617902COBISS.BG-ID 1119668196


 Разгледани са последните повести на Илия Блъсков като връщане към ранните теми и герои в творчеството на писателя
  Статия
 последни повести, начало, Ил. Блъсков


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7352
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/