Героят - фокусиращ компонент на възрожденската проза от 60-70-те години.


Налбантова, Елена (1995) Героят - фокусиращ компонент на възрожденската проза от 60-70-те години. Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Пловдив, 1995.


 Героят - фокусиращ компонент на възрожденската проза от 60-70-те години.
  Статия
 повести, заглавия


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7351
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/