Сътрудничеството на Цани Гинчев във възрожденския периодичен печат.


Налбантова, Елена (1994) Сътрудничеството на Цани Гинчев във възрожденския периодичен печат. Архив за поселищни проучвания, 1994, № 2. ISBN: 08616507 COBISS.BG-ID 1120161764


 Сътрудничеството на Цани Гинчев във възрожденския периодичен печат.
  Статия
 пътепис, гатанки, Цани Гинчев, възрожденски периодичен печат


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7350
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/