Паисианската традиция в Троянския манастир.


Налбантова, Елена (1994) Паисианската традиция в Троянския манастир. Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново, 1994.


 Паисианската традиция в Троянския манастир.
  Статия
 Паисий Величковски,Троянски манастир, книжовници


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  7349
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/