Царевград Търнов в творчеството на Любомир Владикин.


Налбантова, Елена (1993) Царевград Търнов в творчеството на Любомир Владикин. Архив за поселищни проучвания, 1993, № 1. ISBN: 08616507 COBISS.BG-ID 1120161764


 Царевград Търнов в творчеството на Любомир Владикин.
  Статия
 история, архитектура


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  7348
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/