“Животописание” от Васил Друмев и диалогът в културата.


Налбантова, Елена (1991) “Животописание” от Васил Друмев и диалогът в културата. Българистични и славистични изследвания. В. Търново, 1991.


 Наблюдения над мястото на статията “Животописание” от Васил Друмев във възрожденската култура
  Статия
 “Животописание,”Васил Друмев


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7347
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/