Категорията време в “Криворазбраната цивилизация”.


Налбантова, Елена (1990) Категорията време в “Криворазбраната цивилизация”. Родна реч, 1990, № 9. ISSN 0204-5117


 Категорията време в “Криворазбраната цивилизация”.
  Статия
 кКатегорията време, “Криворазбраната цивилизация”.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7345
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/