Към поетиката на една Славейкова творба.


Налбантова, Елена (1987) Към поетиката на една Славейкова творба. Aлманах Янтра (В. Търново), 1987, № 8.


 Наблюдения над поетиката на една Славейкова творба
  Статия
 меланхолия


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7342
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/