Делото на Ангел Пюскюлиев.


Налбантова, Елена (1986) Делото на Ангел Пюскюлиев. Език и литература, 1986, № 2. ISSN 0324-1270 COBISS.BG-ID 1119634660


 Проследява творчески прояви на Ангел Пюскюлиев
  Статия
 "Пейте, Славейков", преводи


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7341
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/