Системата на образите в повестта на Васил Друмев “Нещастна фамилия”.


Налбантова, Елена (1992) Системата на образите в повестта на Васил Друмев “Нещастна фамилия”. Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическа история на България. Варна, 1992.


 Системата на образите в повестта на Васил Друмев “Нещастна фамилия”.
  Статия
 жертви, защитници, злодеи, Васил Друмев, “Нещастна фамилия”.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7339
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/