Киро Тулешков и раждането на неговите мемоари.


Налбантова, Елена (1997) Киро Тулешков и раждането на неговите мемоари. К. Тулешков. Моето чиракуване в живота. Съст. Е. Налбантова, В. Търново, 1997. ISBN 954-427-278-X


 Киро Тулешков и раждането на неговите мемоари.
  Статия
 Киро Тулешков, биография, мемоари


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7338
 Елена Налбантова

11. Владов, В. Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на XIX век. // Societas Classica (2017) Том 9 Брой 1

10. Detchev, Stefan, et al. "New Europe College Europa Program Yearbook 2006-2007." 2012.

7. Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006, с. 381.

8. Стаматов, Г. Проблеми на идеологическото съвместяване в биографичната книга за Ботев от Захари Стоянов./ Български език и литература (електронна версия), 2006, № 4 Електронно списание LiterNet, 23.09.2006, № 9 (82).

9. Стаматов, Г. Проблеми на идеологическото съвместяване в биографичната книга за Ботев от Захари Стоянов./ Български език и литература, 2006, № 4

4. Ракьовски, Цв. Образи на българската памет. Историята. Поборниците. Записките. В. Търново, 2004, с. 100. ISBN ISBN 954-775-369-X COBISS.BG-ID 1042885092

5. Ракьовски, Цв. Образи на българската памет. Историята. Поборниците. Записките. В. Търново, 2004, с. 99. ISBN ISBN 954-775-369-X COBISS.BG-ID 1042885092

6. Рачева, В. Велчовата завера (1835) в огледалото на българската историопис./ Предизвикателствата на промяната. Нац. научна конференция 10-11 ноември 2004, с. 158.

3. Чолов, П. Възрожденският род Тулешкови 1750-2000. Родословие, дейци, приноси. 2003, с. 144.

2. Василев, С. Ах, морето! Ах, морето!/ Хидрофили и хидрофоби. Нов Рибен буквар. Велико Търново: Фабер, 2002.

1. Тулешков, Ник. Първомайстор Никола Фичев – живот и творчество (1800-1881).// Първомайстор Никола Фичев – творец на Възраждането. С., 2001, с. 31.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/