Предговор


Налбантова, Елена (1998) Предговор Литературен лист “Развигор”. Библиотека Литературни кръгове и издания. Съст. Е. Налбантова, В. Търново, 1998. ISBN 954-439-500-8


 Представяне на историята и качествата на в. "Развигор"
  Статия
 Ал. Балабанов, сътрудници, теми


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7337
 Елена Налбантова

2. Internationales Germanistenlexikon: 1800 - 1950. R - Z, Band 3/Von Christoph König, Birgit Wägenbaur/, 2003, р. 80

1. Аретов, Н. Авторитети и пристрастия. Проблеми на критиката 1998/1999./ Литературен фронт, бр. 14 (437), 28. 11. – 04. 12. 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/